Chci se výhodně pojistit vypočítat pojištění

Důležité informace v souvislosti s koronavirusem (COVID-19) 7/2020

Doporučení před cestou do zahraničí

Doporučujeme klientům v první řadě sledovat nejnovější oznámení a upozornění před cestováním, zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky (MZVaEZ SR), které zahrnují aktuální varování, doporučení a podmínky pro vstup do jednotlivých zemí. Tyto informace jsou každodenně aktualizovány na:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

V zemích, které jsou na stránce uvedeny jako "Zdravotně bezpečné země", je onemocnění COVID-19 kryté.

Pojištění léčebných výloh během pobytu v zahraničí

Pokud pojištěný v zemích, které MZVaEZ SR označilo jako bezpečné, onemocní COVID-19, má ve smyslu příslušných pojistných podmínek cestovního pojištění a v souladu s podmínkami sjednanými v pojistné smlouvě, léčebné náklady v důsledku onemocnění kryté. Jde zpravidla o náklady na ambulantní ošetření, předepsané léky, hospitalizaci a ošetření během hospitalizace, případně i repatriaci zpět do České republiky.

Na které případy se cestovní pojištění nevztahuje

Cestovní pojištění se nevztahuje na případy, kdy pojistná událost mohla být předvídána, očekávaná nebo již byla známa v době uzavření pojistné smlouvy. Do této kategorie spadají i země, kde byla aktuální epidemiologická situace Ministerstvem zahraničních věcí evropských záležitostí Slovenské republiky vyhodnocena jako vysoce riziková, a tedy s vysokou pravděpodobností možné nákazy koronavirem. Jde o země, které nejsou zařazeny do kategorie "Zdravotně bezpečné země". Pokud klient do takto zařazené země vycestuje, cestovní pojištění se na onemocnění COVID-19 nevztahuje.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ní spojené (ubytování, stravování) se nepovažují za náklady na poskytování zdravotní péče, a tudíž nejsou pojištěním léčebných nákladů kryté. Cestovní pojištění se rovněž nevztahuje na náklady náhradní dopravy zpět do vlasti po uvíznutí v karanténě.


Asistenční služba je oporou

Asistenční služba je klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě nečekané události v zahraničí ji doporučujeme kontaktovat. Klientem poradí, jak mají postupovat a na co mají v dané situaci nárok


* zdroj článku: https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-pre-cestovatelov-v-suvislosti-koronavirusom-COVID-19.html

 

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Zpracováváme Vaše údaje