Erapo.cz - výhodné Erasmus+ cestovní pojištění
Chci se výhodně pojistit vypočítat pojištění

Nejčastější otázky

Pojištění ERAPO bylo vytvořeno odborníky tak, aby splňovalo požadavky programu ERASMUS+ a potřeby studentů a pedagogů. Pojištění si uzavřete jednoduše online, za pár minut, bez nutnosti osobní návštěvy pojišťovny nebo vypisování žádostí o mimořádné krytí speciální odpovědnosti požadované u většiny typů mobilit.

Cestovní pojištění ERAPO si může uzavřít student vysoké školy, student střední školy, absolvent, pedagog a také učitel. Jednoduše každý, kdo jede na ERASMUS+ pobyt.

Ano. Pojištěný (osoba, na kterou se pojištění vztahuje) může být občan jakékoli země. Pojistník (osoba, která pojištění uzavírá) může být občan jakékoli země.

ERASMUS+ koordinátorovi je třeba odevzdat pojistný certifikát a návrh pojistné smlouvy. Oba dokumenty obdržíte mailem ihned po uzavření ERAPO cestovního pojištění online. Certifikát obsahuje všechny potřebné informace pro ERASMUS+ koordinátora - dobu pojištění, pojištěné rizika a územní platnost.

Uzavřít cestovní pojištění ERAPO je jednoduché a zvládnete to za pár minut. Pro uzavření pojištění budete potřebovat zejména informace o vybraném ERASMUS+ programu (typ mobility, termín, destinace) a informace o osobě, která cestuje na ERASMUS+.

Cestovní pojištění pro ERASMUS+ si uzavřete jednoduše online na stránce erapo.cz. Všechny potřebné dokumenty Vám přijdou v elektronické podobě mailem a úhradu provedete převodem přes online banking nebo přímo vkladem na účet v bance. Není třeba nikam chodit, vše vyřídíte za pár minut online.

Doba pojištění je časová platnost pojištění vymezená datem začátku a koncem platnosti krytí pojištěných rizik v zahraničí. Dbejte na to, abyste během celého svého pobytu v zahraničí měli platné pojištění, pokud totiž nastane pojistná událost mimo dobu platnosti pojištění, nebude tato škoda pojišťovnou krytá. Doba platnosti pojištění se nemusí shodovat výhradně s datem pobytu na ERASMUS+ programu. Pokud se rozhodnete vycestovat do zahraničí dříve, nebo si svůj pobyt prodloužíte i po skončení programu, vyberte dobu platnosti pojištění během celého Vašeho pobytu v zahraničí. Pojištění ERAPO kryje škody i během Vašeho soukromého pobytu v zahraničí, nemusíte si uzavírat samostatnou smlouvu pro období mimo programu ERASMUS+. Při uzavírání pojištění doporučujeme klientům počítat i s možností zpoždění/zrušení objednané dopravy z důvodu počasí, stávky nebo jiných nečekaných událostí a prodloužení doby pojištění o rezervu jednoho nebo dvou dnů.

Cestovní pojištění ERAPO platí v těch zemích, které si zvolíte při uzavírání výběrem destinace (země, kam budete cestovat) nebo přímo zvolením jedné ze tří územních sazeb pojištění:
1. Česká republika - pojištění je platné pouze v České republice
2. Evropa - pojištění je platné v Evropě + Egypt, Turecko, Tunisko, Kypr, Alžírsko, Maroko, Izrael, Jordánsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a evropská část Ruské federace
3. Svět - pojištění je platné ve všech zemích po celém světě
4. Slovenská republika - pojištění je platné pouze v Slovenské republice.

Cestovní pojištění ERAPO je přizpůsobeno požadavkům všech typů mobilit programu ERASMUS+ - Studijní pobyt, Stáž, Školení a také Výuka.

Jednu ze tří rizikových skupin vybíráte přímo v kalkulace pojištění podle činností, které budete v zahraničí vykonávat:
1. Turista - vyberte, pokud budete provádět činnosti, které nejsou uvedeny v riziku Manuální práce nebo Sport
2. Manuální práce - vyberte, pokud budete provádět některou z činností uvedenou v riziku Manuální práce
3. Sport - vyberte, pokud budete provádět některou z činností uvedenou v manuálního práci nebo Sport

Jednotlivé balíčky pojištění ERAPO se liší v rozsahu krytí pojistných rizik, které mohou nastat během Vašeho pobytu v zahraničí. Základní balíček ERAPO Basic nemusí obsahovat nezbytná pojistná rizika vyžadovaná programem ERASMUS+ pro mobility Stáž, Školení a Výuka, proto výběru balíčku věnujte zvýšenou pozornost. Detailní informace o jednotlivých rizicích a limitech krytí najdete přímo v kalkulačce ERAPO pojištění při srovnání balíčků.

Pojistník je osoba (právnická nebo fyzická), která pojištění uzavírá. Pojištěný je osoba, na kterou se pojištění vztahuje (účastník programu ERASMUS+). Pojistník a pojištěný je většinou stejná osoba - například pokud uzavíráte pojištění ERAPO Vy pro Váš zahraniční pobyt, tak jste pojistník a zároveň i pojištěný.

Ihned po uzavření smlouvy cestovního pojištění na stránce erapo.cz obdržíte na Váš e-mail všechny potřebné dokumenty:
1. Pojistnou smlouvu (návrh pojistné smlouvy) 2. Pojistnou kartičku s důležitými informacemi pro případ pojistné události
3. Pojistné podmínky Vašeho ERAPO pojištění
4. Příkaz k úhradě pojištění - informace pro platbu
5. Pojistný certifikát pro ERASMUS+ koordinátora
6. Pojistný certifikát pro ERASMUS+ v anglickém jazyce
7. Tiskopis ochrany osobních údajů
8. Informace pro spotřebitele a informace o pojistné smlouvě
9. Formulář o důležitých smluvních podmínkách ERAPO pojištění

Cestovní pojištění ERAPO zaplatíte jednoduše bankovním převodem nebo vkladem na účet v bance. Všechny potřebné informace pro provedení platby obdržíte e-mailem po uzavření smlouvy. Pojištění musí být zaplaceno nejpozději v den vycestování.

Během Vašeho pobytu Vám doporučujeme mít u sebe vytištěnou pojistnou kartičku, kterou obdržíte ihned po uzavření pojištění. Pojistná kartička má rozměry jako klasická kreditní karta a obsahuje všechny důležité informace potřebné pro řešení pojistné události.

V případě jakékoli pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat nonstop asistenční službu, která Vám poskytne potřebné informace, jak postupovat v dané situaci. Telefonní číslo na asistenční službu a všechny potřebné údaje k nahlášení pojistné události naleznete v pojistné kartičce, kterou byste měli mít během svého zahraničního pobytu vždy při sobě. Pojistnou kartičku obdržíte ihned po uzavření smlouvy.

Cestovní pojištění ERAPO Vám nabízí výhodnou cenu pojištění se slevou až 35 % oproti klasickému cestovnímu pojištění. Cenu Vašeho pojištění určují následující parametry:
1. Délka Vašeho zahraničního pobytu (doba pojištění)
2. Činnosti, které budete provádět v zahraničí (turistika, sport, manuální práce)
3. Destinace Vašeho zahraničního pobytu (Česko, Evropa, Svět)
4. Zvolené pojistná rizika (balík ERAP Basic, Standard, Premium, Classic a Excellent)

Cestovní pojištění přes portál erapo.cz je jedinečným pojistným produktem na trhu. Bylo speciálně vytvořeno pro potřeby mobilit Erasmus+ a kryje jeho všechny specifické požadavky. Mezi hlavní výhody cestovního pojištění přes portál erapo.cz patří krytí odpovědnosti za škodu na zdraví a životě a na škodu způsobenou na movitých / nemovitých věcech, které budete používat v zahraničí během mobility ve škole nebo u přijímající organizace.

Určitě ano. Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP) Vám zajistí jen nezbytnou zdravotní péči, má omezenou územní platnost a navíc nesplňuje požadavky pro pojištění více typů mobilit programu ERASMUS+. V některých zemích můžete dokonce doplácet spoluúčast v případě ošetření nebo operace.

Ano, samozřejmě. A důvodů je několik... Celoroční cestovní pojištění je dobrá volba v případě, že často cestujete do zahraničí. V případě delšího pobytu v zahraničí můžete ale narazit na problém s limitem maximální délky vycestování a navíc žádné celoroční pojištění nesplňuje požadavky pro pojištění více typů mobilit programu ERASMUS+.

Spoluúčast je dohodnutá částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění v případě pojistné události. Nikdo nemá rád spoluúčasti, proto v ERAPO cestovním pojištění neplatíte žádnou spoluúčast při škodách v riziku léčebných výloh, úrazu a ani odpovědnosti za škodu. Spoluúčast ve výši 15 eur je jen při riziku zavazadel. Detailní popis výšky spoluúčasti najdete v kalkulačce pojištění, v pojistné smlouvě a i v pojistných podmínkách.

V takovém případě je třeba nás ihned po zjištění kontaktovat mailem info@erapo.cz nebo telefonicky +420 739 004 500.

Pokud se rozhodnete nečekaně prodloužit Váš pobyt v zahraničí po skončení programu ERASMUS+, doporučujeme uzavřít si na prodloužené období nové cestovní pojištění ERAPO. Pojištění si vyřídíte jednoduše online i ze zahraničí a platbu provedete klasickým bankovním převodem.

Tak nás neváhejte kontaktovat mailem info@erapo.cz nebo telefonicky +420 739 004 500.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Zpracováváme Vaše údaje