Erapo.cz - výhodné Erasmus+ cestovní pojištění
Chci se výhodně pojistit vypočítat pojištění

Doba platnosti poistenia - Ako vybrať dátumy "od - do"?

Jedným zo základných parametrov cestovného poistenia ERAPO je doba poistenia - časová platnosť poistenia vymedzená dátumom začiatku a konca platnosti krytia poistených rizík v zahraničí. Dbajte na to, aby ste počas celého svojho pobytu v zahraničí mali platné poistenie, ak nastane poistná udalosť mimo doby platnosti poistenia, nebude táto škoda poisťovňou krytá.

*Doba platnosti poistenia sa nemusí zhodovať výhradne s dátumom pobytu na ERASMUS+ programe. Ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia skôr, alebo si svoj pobyt predĺžite aj po skončení programu, vyberte dobu platnosti poistenia počas celého Vášho pobytu v zahraničí. Poistenie ERAPO kryje škody aj počas Vášho súkromného pobytu v zahraničí, nemusíte si uzatvátať samostatnú zmluvu pre obdobie mimo programu ERASMUS+.

Čo je doba poistenia?

Poistná doba je časové obdovie trvania (platnosti) Vášho cestovného poistenia. Dobu trvania poistenia vyberáte na začiatku kalkulačky ERAPO pomocou dvoch kalendárov, pričom v ľavom označíte dátum začiatku platnosti a v pravom označíte dátum konca platnosti poistenia.

Má doba poistenia vplyv na cenu poistky?

Áno, spravidla platí, že čím dlhšiu dobu vycestovania vyberiete, tým máte lacnejšiu dennú sadzbu poistenia.

Ako vybrať správnu dobu poistenia?

Začiatok poistnej doby by mal byť zhodný s dňom vycestovania do zahraničia a koniec poistnej doby príchod na územie Slovenska. Doba poistenia sa nemusí zhodovať s dobou trvania programu ERASMUS+, ak sa rozhodnete pobyt v zahraničí predĺžiť, jednoducho si poistenie uzatvorte na celú dobu Vášho pobytu v zahraničí, ERAPO poistenie kryje škody v zahraničí aj mimo trvania programu ERASMUS+.

Poistenie ERAPO dokonca umožnuje vybrať dátum začiatku platnosti poistenia od dnešného dňa (v rovnaký deň ako sa poistenie uzatvára). V tomto prípade je ale potrebná okamžitá úhrada poistenia.

Čo ak sa môj pobyt nečakane predĺži?

V prípade, ak sa rozhodnete svoj pobyt v zahraničí predĺžiť až po uzatvorení zmluvy, odporúčame uzatvoriť nové ERAPO cestovné poistenie na predĺženú dobu, kľudne aj zo zahraničia, všetky potrebné dokumenty obdržíte mailom a úhradu vykonáte bankovým prevodom. Nie je totiž možné predĺžiť existujúce poistenie počas jeho platnosti.

Už pri uzatváraní poistenia odporúčame klientom počítať s možnosťou meškania/zrušenia objednanej dopravy z dôvodu počasia, štrajku alebo iných nečakaných udalostí a predĺženia doby poistenia o rezervu jedného alebo dvoch dní.

V prípade, ak neviete poistenie ERAPO uzatvoriť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.cz alebo telefonicky +420 739 004 500.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
  • Aké dokumenty obdržím po uzatvorení zmluvy?
  • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Zpracováváme Vaše údaje