Erapo.cz - výhodné Erasmus+ cestovní pojištění
Chci se výhodně pojistit vypočítat pojištění

Potřebuji ERAPO pojištění, i když mám celoroční cestovní pojištění?

Ano, samozřejmě. A důvodů je několik... Celoroční cestovní pojištění je dobrou volbou v případě, že často cestujete do zahraničí. Šetří Vám peníze a také čas, protože nemusíte uzavírat nové pojištění před každým vycestováním do zahraničí. Pokud ale potřebujete vycestovat na delší období, tak můžete narazit na problém v pojistných podmínkách celoročního cestovního pojištění. 

Maximální doba vycestování

Většina pojišťoven na českém trhu totiž určuje v pojistných podmínkách maximální dobu vycestování (čas strávený v zahraničí na jedno vycestování) na 45 dní. Dokonce pokud si celoroční cestovní pojištění uzavře student na kartu ISIC nebo EURO26, snižuje se tato doba pouze na 30 dní. Proto v případě, že strávíte v zahraničí delší dobu, než je maximální limit doby vycestování, stáváte se nepojištěným, a to až do doby návratu do Českej Republiky. Tento časový limit neplatí jen pro škody na zdraví, ale i pro škody na zavazadlech a škody z pojištění odpovědnosti, které mohou být součástí cestovního pojištění.

Riziková skupina

Před vycestováním na ERASMUS+ pobyt je třeba vědět, jaké činnosti budete v zahraničí vykonávat a podle toho si musíte vybrat rizikovou skupinu pojištění. Správný výběr rizikové skupiny při uzavírání cestovního pojištění garantuje pojištěnému, že bude krytý v případě pojistné události při výkonu jakékoli činnosti. Například, když budete na pobytu Erasmus+ vykonávat manuální práci nebo některý z rizikových sportů a právě během toho Vám vznikne škoda na zdraví, nebudou tyto škody kryté z celoročního pojištění, pokud máte sjednanou (nejvíce uzavíranou) rizikovou skupinu "turista".

Odpovědnost za škodu

Pro některé typy mobilit je povinným požadavkem programu ERASMUS+ mít uzavřenou speciální odpovědnost za škodu způsobenou přijímající organizaci. Toto pojištění odpovědnosti neobsahují klasické celoroční cestovní pojištění, protože je možné ho uzavřít jen zvláštním ujednáním přímo v pojišťovně. Váš koordinátor Vám nemusí dovolit vycestovat na ERASMUS+ pobyt pokud toto krytí odpovědnosti nebudete mít sjednané.

Řešení se jmenuje ERAPO

ERAPO pojištění je vyvinuto tak, aby vyhovovalo požadavkům programu ERASMUS+ a potřebám studentů a učitelů. Pojištění uzavřete jednoduše online, za pár minut, přesně na potřebné období vycestování s extra slevou 35 %. S výběrem potřebné rizikové skupiny Vám pomůže Pomocník pro správný výběr rizikové skupiny, který je zabudován přímo v kalkulačce. Spolu s rizikem obecné odpovědnosti za škodu automaticky pojištění ERAPO kryje i odpovědnost za škodu způsobenou v přijímající organizaci.

A to nejlepší nakonec... 
ERAPO Vám jako jediná online kalkulačka cestovního pojištění garantuje správný výběr pojistného krytí pro zvolený typ mobility. Po uzavření smlouvy obdržíte ihned e-mailem Pojistný certifikát pro ERASMUS+ koordinátora.Mohlo by Vás zajímat:
  • Potřebuji ERAPO pojištění pokud mám Evropský zdravotní průkaz?
  • Speciální odpovědnost za škodu jen přes ERAPO
  • Správný výběr doby pojištění

* Informace zmíněné v tomto článku jsou aktuální v době zveřejnění.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Zpracováváme Vaše údaje