Erapo.cz - výhodné Erasmus+ cestovní pojištění
Chci se výhodně pojistit vypočítat pojištění

Zelené Erapo – Jak přispíváme k udržitelné budoucnosti?


I my, v týmu Erapo se snažíme být zelený a činit opatření ke snížení našeho environmentálního vlivu a zlepšení udržitelnosti. To zahrnovat různé aktivity, jako např.:

  • minimalizujeme potřebu tisku dokumentů, používáme bezpodpisové smlouvy, které jsou platné úhradou, což nejen šetří papír, ale i čas a náklady spojené s tiskem a přepravou dokumentů,
  • vytvořili jsme možnost online nahlašování pojistných událostí,
  • naše kancelář je vybavena energeticky úspornými světelnými zdroji a zařízeními, čímž minimalizujeme spotřebu energie a snižujeme naši uhlíkovou stopu,
  • recyklujeme odpad,
  • investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti environmentální odpovědnosti a podporujeme jejich osobní angažovanost v ochraně životního prostředí,
  • snažíme se mít v kanceláři větší množství živých rostlin. Kromě toho, že vytvářejí příjemnější a zdravější atmosféru pro zaměstnance, také nám pomáhají zvýšit povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí.
  • využíváme ekologičtější způsoby dopravy - elektrická koloběžky, kolo, veřejná doprava. Tato volba je motivována naším úsilím o redukci emisí skleníkových plynů
Snažíme se tak minimalizovat svůj environmentální otisk a přispět k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti.


Vaše

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Zpracováváme Vaše údaje